Ved å holde musen over en brikke kan du se hvilke felter brikken kan flytte til.