Mange vil erfare at det kan være ideelt å starte med sjakk først rundt 9-10-årsalderen. I en slik alder vil læringen gå mye raskere, mer strukturert og selvgående enn i yngre alder.

Når dette er sagt, vil allerede mange seksåringer gjerne tenke seg å spille sjakk. De fleste kan stort sett lære sjakkreglene i den alderen, og det er morsomt å spille og morsomt å slå brikker, virkelig "en lek med brikker".

De fleste erfarer likevel at seksåringer stort sett er urolige til å gjennomføre vanlig sjakkopplæringer. Det har også sammenheng med at barna nettopp har begynt å se og skjønne et abstrakt begrep som for eksempel sjakk matt.

Hvis en instruktør skal gjennomføre et kurs alene, er den sikreste suksessen å invitere barn fra og med tredjeklasse (8-åringer) til kurset og si at noen ekstra interesserte 7-åringer kan få delta.

Med minst to voksne til stede, eller ikke veldig mange deltagere, er det generelt greit å starte med andreklassinger (7-åringer) også.

Hvis praktisk mulig er det være flott å lage ett kurs for 1.-2. eller 1.-3.klasse og ett kurs for dem som er eldre, for eksempel på Skolens Fritidsordning (SFO). Der pleier oppslutningen å bli veldig stor fordi både foreldre og barn ser behovet for å lære noe nyttig og bra, som til og med kan bidra til at noen "urokråker" finner noe å engasjere seg i og faktisk konsentrere seg litt om.

Når sjakktilbudet fortsetter et sted etter den første runden med kurs, blir det en ny utfordring at elevene vil befinne seg på flere forskjellige steder i læringen.

Her skriver vi mest om de unge barna, men ellers er det like utmerket å starte med sjakk også i senere alder, ja når som helst. Og mange som mer eller mindre har fått lære seg sjakk i tidlig alder, vil være motiverte for en mer ordentlig sjakkopplæring på et senere tidspunkt.

Ungdomsskoler, videregående skoler og alle voksenmiljøer er selvfølgelig utmerkede aldere for både kurs og egenstudium av sjakk. Det er også en misforståelse at en må være så veldig godt tidlig for å bli en sterk sjakkspiller, for den del.