Etter at barn eller andre har deltatt på et sjakk-kurs, er det viktig å ha et tilbud videre. I alle fall hvis det ikke finnes en passende sjakklubb i nærheten, anbefaler vi at du eller dere rett og slett sørger for å starte en klubb. Det er ikke vanskelig.

Noe av det fine med sjakk er at generasjonene gjerne møtes til dyst, og det varierer som kjent svært om de eldste eller yngste er best. En sjakklubb som tar utgangspunkt i barnesjakk vil ofte bli en fin samling ikke minst av foreldre og barn som gjør noe hyggelig og bra sammen både i klubben og når de reiser på passende turneringer.
En sjakklubb kan være alt fra en "støyende skolesjakklubb" til en "ærverdig voksensjakklubb", og den er vanligvis noe mellom disse ytterlighetene.

Barnesjakk = lokallag i USF

En barne- eller skolesjakklubb blir naturlig tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund (USF) slik at alle får medlemsbladet "Førsteraden" og kan delta i ulike turneringer (se under Turneringer i Norge). USF kaller generelt klubbene sine for lokallag, uten at det gjør noen forskjell. Lokallagene er fine møtesteder for barn, ungdom og foreldre, men gjerne også for andre som er interesserte i sjakk. Det finnes kanskje noen voksne sjakkspillere i nærheten som kan hjelpe til noen ganger eller bli mer fast engasjert som trener (instruktør) og gjerne få et honorar.

Lokallaget (klubben) skal som et minimum ha:

  1. et styre som helst bør bestå av minst tre personer, gjerne foreldre, men en initiativtaker kan om nødvendig stå som leder og kasserer til å begynne med, og
  2. en medlemskontingent som gjelder for kalenderåret. Kontingenten fastsettes så den inkluderer krets- og forbundskontingent til USF.
  3. et enkelt regnskap.

Lover og årsmøte får vi også til etterhvert. Det finnes standardlover for lokallag å benytte som utgangspunkt.

USF er opptatt av at det kommer i gang nye lokallag (klubber) for barn og gir derfor ofte en etableringsstøtte som kan være til god hjelp for blant annet å anskaffe materiell.
Det lønner seg å kontakte USF når du har planer om oppstart. Adresse: Frennings vei 3, 0588 Oslo. Tlf. 22 15 12 41. E-post: sjakkfor@online.no
Du kan også gjerne ringe oss i Sjakkskolen/Sjakkbutikken i Drammen på tlf. 32 82 10 64.
Innmeldingsskjema for medlemmer til USF finner du vedlagt her.

Sjakk for litt viderekomne og voksne = klubb i NSF

En sjakklubb med vanlige voksenspillere som en viktig del av grunnlaget, er det naturlig å melde inn i Norges Sjakkforbund (NSF). Disse to sjakkforbundene i Norge er begge selvstendige, men arbeider naturlig nært sammen og har felles kontor i Oslo.
Medlemsskap i NSF er nødvendig for at medlemmene kan delta i ulike "voksenturneringer" og motta medlemsorganet Norsk Sjakkblad i posten. Medlemmer i NSF kan dessuten få rating som er tall for hvor gode resultater du har oppnådd i sjakk.

NSF har halv medlemskontingent det første året til (medlemmer i) en ny medlemsklubb.
Ta også tidlig kontakt med NSF og spør om hva de kan bistå med. Sørg gjerne for å bli satt i kontakt med en ressursperson i en klubb i nærheten.

Materiellbehovet for en klubb er i utgangspunktet det samme som til et sjakk-kurs, se under "Riktig utstyr".
Oppstart og organisering av klubben ligner enhver forening. Det gjelder å søke å oppnå lokal medieomtale ved starten. Et nytt kulturtilbud er i seg selv en hyggelig lokal nyhet. Lapper på strategiske steder og en liten annonse i lokalavisa kan også bidra til oppslutningen fra start. Det er viktig å gjøre en jobb på forhånd og sikre en god start! Kontakt også kulturkontoret i kommunen på forhånd - det er sannsynligvis noe de kan hjelpe til med.

Ta gjerne også en kontakt med oss i Sjakkskolen, tlf. 32 82 10 64. Øystein Brekke har stor erfaring når det gjelder oppstart og drift av klubber innen både NSF og USF.