Tipsene gjelder alle som arbeider i ledelsen av en gruppe der deltagerne skal lære sjakk.

 1. Lær navnene til elevene så fort du kan.
  Ha en hyggelig kontakt med alle i gruppa. Gjør det du kan for at ingen føler seg glemt.

 2. Husk å dele ut bøker og registrere deltagerne med navn, adresse og fødselsdato og ha orden på deltageravgiften.
  Innmelding i Ungdommens Sjakkforbund er veldig rimelig og anbefales klart. Pass på at dere får skrevet opp navn, adresse og fødselsdato snarest mulig. Registrering er en oppgave som det er bra om en annen enn sjakktreneren kan ta seg av. TIPS: Få gjerne også med en e-postadresse til foreldrene for god informasjonsgang om når det er en turnering, sesongavslutning, vi starter opp igjen etter sommeren osv.

 3. Sett alle deltagerne opp i en uhøytidelig barometerturnering.
  Dette er bare en stor tabell med alle navnene under hverandre og rutenett bortover, slik at en rute er ett poeng. Gi poeng (ved å fargelegge ruter bortover) for frammøte, for løsing av oppgaver og for ett eller to treningspartier hver gang. Du bestemmer og gir beskjed! Bruk gjerne tre poeng for en seier, to poeng for en remis og ett poeng for tapt parti. Sett opp skiftende og noenlunde jevnbyrdige motspillere! Poengsettingen er stas, men må gjøres litt rund og uhøytidelig også.

De unge vil helst spille mest mulig om poeng. Det hjelper vesentlig på motivasjonen hos mange at de får barometerpoeng for hver oppgave de har klart å løse! Fastsett gjerne et maksimum antall poeng som kan oppnås hver gang, for eksempel 8, slik at ingen får masse poeng som belønning for å spille og vinne veldig fort!

 1. Bruk et demonstrasjonsbrett til undervisningen hvis du har minst ti-tolv elever i gruppa.
  Med en liten gruppe kan dere sitte sammen rundt et litt stort bord. Ellers er det viktig at to og to får sitte mye sammen og sette opp stillingene og løse og trene på oppgaver fra boka med egne brikker. I alle tilfeller bruker elevene læreboka til å skrive svarene sine på spørsmål og oppgaver. Etter litt trening er det også mulig å løse oppgaver direkte fra læreboka.

 2. Still mange spørsmål underveis i undervisningen.
  Det bidrar til å engasjere elevene. Lær dem å rekke opp hånda før de svarer. Noen ganger kan de få barometerpoeng for å svare, gjerne til slutt poeng til alle som rekker opp hånda og er enige i løsningen!

 3. Tilpass framdriften i sjakkopplæringen etter de reelle behovene.
  Dere rekker ofte ikke å komme gjennom alt som dere tenkte. Det er ikke liv om å gjøre. La også gjerne elevene få litt ”hjemmelekse” hvis du mener de er tilstrekkelig motiverte for det.

 4. Lag gjerne en lagkamp på sjakkgruppa.
  Det kan være et vanlig parti mellom to lag som sitter på hver sin side av et langbord. Lagene er noe som ligger an til å bli jevnt, for eksempel Nordbygda mot Sørbygda, jentene mot gutta eller bare ”tilfeldig” satt opp av læreren: Springerlaget mot Kongelaget eller hva dere finner på. Det kan også være lagkamp i oppgaveløsing!

 5. Få med foreldre hvis mulig. Vi understreker at foreldrene er velkommen til å være med så mye som de har anledning til. Det er fint å lære sjakk sammen med barna, og de kan gjerne gi en hjelpende hånd. I en barnesjakklubb blir dette normalt satt i system ved at foreldre er styre i klubben og stort sett ordner det praktiske. Resultatet forbedrer både sjakkaktiviteten og opplevelsene omkring. En mamma eller pappa kan gjerne også bistå de unge litt underveis i sjakkaktiviteten, blant annet ved å ta et hyggelig parti mot den som mangler en motspiller når det er ulikt antall elever til stede. Ellers kan de ta en kaffekopp og være hyggelig til stede.

 6. Gi elevene en sjakkturnering å se fram til mot slutten av eller like etter dette første kurset, enten en turnering dere lager selv eller en turnering som dere reiser til. Sørg gjerne for at det blir en egen nybegynnergruppe. En annen god mulighet er lagkamp mot en annen barnesjakkgruppe i nærheten som dere tror er på noenlunde samme nivå.

 7. Avslutt kurset med premieutdeling (for barometeret), "kos" og om mulig foreldrekaffe. Planlegg en oppfølging etter kurset, ikke bare en turneringsdeltagelse, men også spillekvelder videre eller fortsettelseskurs. Hvis dere ikke alt har dannet en enkel sjakklubb, så få noen foreldre med i et lite styre. Da er vi i gang.

Se også under Gode aktiviteter i sjakk