**Et kurs starter med planlegging og invitasjon. ** Invitasjonen må fortelle hvem kurset er for, når og hvor det holdes, hvem som leder kurset (eller hvor instruktøren(e) kommer fra), hva det koster å delta og hva som er inkludert i prisen.

To svært aktuelle steder å holde et sjakk-kurs er i en sjakklubb eller på en skole. Flest deltagere gir det normalt å holde kurs på en barneskole på slutten av dagen mens barna er på SFO. Kurset holdes ikke på selve SFO, men i et rom på skolen som et ekstratilbud utenom.
Det første blir å kontakte rektor og forespørre om lokale til et slikt kurstilbud.

Mest legitimt og ryddig vil det være om kurset tilbys av en sjakklubb eller en skolesjakklubb under stiftelse. I begge tilfeller er det aktuelt å tilby instruktøren et honorar (lønn) for innsatsen. Dette sikrer at vedkommende prioriterer å følge opp kurset og motiverer for en oppfølging videre. Å finne en noe sjakk-kyndig person som kan holde kurset vil være verdifullt. Det er naturlig å sammenligne med (skole)korpset der også instruktøren får et honorar. Tilsvarende er det gunstig om det alltid er en annen voksen til stede og ordner det praktiske.
Husk også å invitere foreldre til å bli med når de har anledning. Dette kan også gi hjelpeinstruktører eller styremedlemmer til skolesjakk-klubben.

Sett en påmeldingsfrist så dere rekker å bestille mange nok lærehefter "Sjakkskolen" til kursstart, hvis ikke klubben har et lager. Det er viktig å få en egen lærebok i hånda med det samme, og den skal være arbeidsbok under hele kurset.

Pass på å inkludere medlemsavgift til Ungdommens Sjakkforbund i kursavgiften, til sammen rundt en femtilapp til forbund og krets. Dermed er vi i gang med å etablere en (skole)sjakklubb. Se avsnittet "Hvordan lage en klubb?"

Skoler har ofte verken sjakkmateriell eller penger til å kjøpe. Starten kan være å låne materiell fra sjakklubben (i nærheten) fra start og anskaffe brett og brikker så snart som mulig.

Vi har laget utkast til invitasjonsbrev til et slikt kurs på en skole. Vi har her foreslått å la kurset være åpent for alle elever fra og med 2.klasse og foreslår at kurset starter et kvarter etter skoleslutt for de større klassene som ikke har SFO-tilbud.

På en større skole vil det ideelle antagelig være å tilby ett kurs for elever i SFO-alder, for eksempel 1.-3.klasse, og ett kurs for elever 4.-7.klasse.

Kurs kan ellers holdes i alle sammenhenger, naturligvis også for ungdom, voksne og eldre.
"Sjakkskolen" skal passe like bra til kurs for disse gruppene.

For fortsettelsen henviser vi til Løsningsheftet og til avsnittet "Hvordan holde kurs?"