Litt om sjakkregler:

Liksom andre konkurransegrener har sjakken mange regler, men alt det mest grunnleggende er samlet i spillereglene som blir vedtatt av Verdenssjakkforbundet FIDE.
FIDEs spilleregler kan du lese i sin helhet her, og de er nok veldig mye mer omfattende enn de fleste vil tro når det faktisk er slik at "et barn kan lære spillereglene på et par timer".
Hvis du vil finne fram til konkrete spørsmål i FIDEs spilleregler, anbefaler vi den nyttige indeksen som er laget til slutt i den norske oversettelsen.

Vi har omtalt turneringsledelse og dommere i sjakk under avsnittet "Hvordan lage turnering". For å få skikkelig kompetanse på spillereglene anbefaler vi å delta på et kretsdommerkurs, og da kontakter du som nevnt NSF eller USF.
På kretsdommerkurs er det et eget punkt som heter "Turneringsledelse i barnesjakk". Her er hovedpoenget naturlig at regeloppfølgingen i starten mye har et pedagogisk formål. Det er nettopp av den grunn riktig å være konsekvent også i barnesjakkturneringer på at "rørt brikke flyttes" osv. (§ 4 i FIDEs spilleregler). Noe av det viktige er ellers å være konsekvent på å hindre at foreldre og andre hjelpere på noen måte prøver å blande seg inn i spillet.

Om "hurtigavslutning"

Et ganske nytt punkt i spillereglene er det grunn til å vie litt oppmerksomhet både som spiller og (turnerings)leder: § 10 om "hurtigavslutning" av partier. Denne regelen har kommet fordi "seriøse" turneringspartier nå nesten uten unntak blir avsluttet med en sesjon der spillerne har en viss tid, for eksempel en halv time hver, til resten av partiet uansett antall trekk. I noen sluttspill i sjakk er det ikke lett å framtvinge en endelig avgjørelse innen et rimelig antall trekk. Det er da innført en regel som skal hindre at en spiller taper på tid bare fordi motstanderen med bedre tid igjen på klokka, gjør masse trekk bare for å hale ut tida og vinne på tid.
Det sentrale i regelen er at en spiller som har mindre enn 2 minutter igjen på klokka til resten av partiet, kan kreve remis ved å tilkalle turneringslederen når stillingen og partiforløpet er slik at den ene parten kan anses å bare forsøke å vinne på tid:
"Dersom turneringslederen er enig i at motstanderen ikke gjør noen innsats for å vinne partiet på normal måte, eller at det ikke er mulig å vinne på normal måte, skal hun/han erklære partiet remis. I motsatt fall skal turneringslederen utsette avgjørelsen eller avvise kravet."

Spesialreglene for hurtigsjakk og lynsjakk omhandler vi litt ekstra på siden som heter "Lyn- og hurtigsjakk".

Turneringsreglementer

Både Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har et eget turneringsreglement som gir rammer for mesterskap og andre turneringer innen hvert av forbundene. Under disse reglementene igjen har forbundet vedtatt reglementer som gjelder for hvert enkelt mesterskap. Let etter reglementene på forbundenes hjemmesider (se linker), og ta kontakt med dem hvis det er noe du savner.