Sjakk krever bare svært rimelig utstyr, men da gjelder det å anskaffe og bruke noe som er bra. Du skaffer alt du trenger gjennom www.sjakkbutikken.no, men her noen enkle råd med på veien.

Brett og brikker. Det er ofte best om elevene i en sjakkgruppe setter stillingene opp på et ordentlig sjakkbrett under læringen. Mange stillinger - f.eks. matt med to tårn mot konge, matt med dronning mot konge og etterhvert matt med tårn mot konge - er det helt nødvendig at prøver seg på mot hverandre på brettet.

Vi anbefaler brett og brikker i riktig turneringsstørrelse og med normalt utseende. Det betyr at hvert felt (hver rute) på brettet målet cirka 5 – 5,8 cm. Det er praktisk med bokstaver og tall, som viser deg navn på feltene, langs sidene på brettet.

Til barne- og skolesjakk er det helt greit å satse på rimelige brikker i plast eller annet kunststoff og enten sammenrullbare eller sammenleggbare plastbrett. Men noen foretrekker å satse på trebrikker direkte, som de fleste voksne foretrekker å spille med. Vi anbefaler da trebrikker med filt under slik at de etterhvert også kan brukes på trebrett.

Demonstrasjonsbrett anbefaler vi å bruke som et hovedverktøy i undervisning for kursgrupper med minst 10-12 deltagere. Det er flere modeller som alle er brukbare.

En sjakk-klokke er nyttig når du har kommet gjennom grunnreglene (kapittel 1-7 i ”Sjakkskolen 1”) og gjør at du også kan spille lynsjakk og hurtigsjakk. Tidsbegrensning gjelder i all turneringssjakk.
Moderne digitale sjakkur måler presis tid og har mange muligheter, men det er teknisk enklere å benytte et enkelt gammeldags mekanisk, altså analogt, sjakkur. De er egentlig anbefalingen vår for barnesjakk, for eksempel modellen Hetman.

Noteringsskjemaer er veldig bra å ha for å huske å skrive opp (notere) turneringspartier og litt skikkelige treningspartier.

Noteringsskjemaer med gjennomslag har den fordelen at treneren (læreren) kan få en kopi når partiet er ferdigspilt og gjennomgå det med elevene ved neste anledning. Det er dessuten krav om notering hvis og når spillerne kommer til NM-deltagelse, og da er det fordelaktig å ha trent en del på forhånd på skriving av partier.