Vi spiller sjakk fordi det er utfordrende, spennende, morsomt, fascinerende, logisk og vakkert (noen mest av én grunn og andre mest av andre grunner).

I tillegg kommer noen nyttige og andre begrunnelser. Undertegnede (Øystein Brekke) tenker da lett på den gamle reklamen: "Mor sier at kaviar er sunt, men jeg liker det likevel jeg."

Sjakk for barn og eldre

For barn, eller snarere foreldrene deres, er det lett å begrunne sjakk med at sjakk lærer barna til å konsentrere seg bedre.

For eldre er det naturlig å begrunne sjakk med at de små grå holdes aktive på en god måte.

Sjakk er en kulturbærer

Sjakk er et spill med lange tradisjoner. Det har vært spilt i cirka 1500 år, fra rundt år 500 i vår tidsregning. Sjakk er spilt med de nåværende spillereglene i cirka 500 år, fra rundt år 1500. Sjakk er spilt i Norge i alle fall fra en gang på 1100-tallet. Sjakkbrikker fra den tiden er funnet ved arkeologiske utgravinger i både Oslo, Bergen og Trondheim.

Sjakk er en del av allmenndannelsen

Alt i middelalderen var sjakk en av de sju ferdighetene som ridderen skulle beherske:
Ridning, svømming, bueskyting, fekting, fuglefangst, versekunst og sjakkspill.

Sjakk er kunst og kultur

Sjakk er en kreativ øvelse som skaper verker av varig verdi. Gode sjakktrekk og sjakkpartier beundres av publikum i øyeblikket og tas vare på til framtidig glede og lærdom.

Sjakk er sport

Det internasjonale sjakkforbundet FIDE er medlem i Den internasjonale olympiske komite (IOC).
I de fleste land i verden er sjakkforbundet medlem i det nasjonale idrettsforbundet.

Sjakk er et verdensspråk

Sjakk spilles i alle land i verden og er liksom musikk - eller fotball - å sammenligne med et internasjonalt språk.

11 punkter om sjakkspillets oppdragende virkning

 1. Sjakk øker den generelle motivasjonen for å prestere noe.
 2. Sjakk øker evnen til selvkritikk.
 3. Sjakk øker selvbevisstheten og reduserer prestasjonsangst.
 4. Sjakk bidrar til en positiv sosial innstilling, større sans for rettferdighet og toleranse.
 5. Sjakk bidrar til å redusere aggressivitet.
 6. Sjakk øker utholdenheten og belastningsevnen.
 7. Sjakk øker konsentrasjonsevnen og evnen til å opprettholde egen oppmerksomhet over lengre tid.
 8. Komplekse saksforhold i rom blir bedre tatt hånd om og bearbeidet.
 9. Hukommelsen forbedres gjennom prestasjonsrettet strategi for å bearbeide informasjon.
 10. Evnen til en kritisk og saklig analyse av problemer forbedres.
 11. Å spille sjakk gir en strategi for bedre forhåndsplanlegging av problemløsing.

(kilde: Roland Arbinger i "Schach und Management", Hamburg 1980)

Ord om sjakk

 • Jeg beklager enhver som ikke kjenner sjakkspillet. Det gir glede til den som lærer det og høyere nytelse til kjenneren.
  (Den russiske forfatteren Leo Tolstoj)

 • Sjakkspillet er en sjø der en mygg kan drikke og en elefant kan bade.
  (Indisk ordspråk)

Et dikt av Andre Bjerke

Arabisk medisin

I "Legekunstens bok" av Abd-el-Mek
(forfattet i Harun al Raschids tider)

står denne læresetning: "Den som lider
av sykdom, kan kureres best med lek."

"Spill sjakk!" er legens råd og fingerpek.
"Fordyp din sjel i sjakkens tusen sider..."
Som medisin mot alskens kval og kvider
ble spillet solgt på Mekkas apotek!

Arabernes erfaring var at spillet
- det edle chatrandch - lindret smerte mere

enn noen salve, noen urt og pille.

De gamle kunne kunsten å kurere.
Jeg foreslår at denne edle leke
igjen bør kunne fås på apoteket!

Andre Bjerke